اخذ جواز تاسیس صنایع

تمامی اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای اینکه بتوانند یک واحد تولیدی و کارخانه ای را راه اندازی کنند باید ابتدا و در اولین گام جواز تاسیس صنایع را اخذ نمایند. جواز تاسیس صنایع طبق مراحلی و توسط وزارت صنایع صادر میشود. البته دریافت جواز تاسیس صنایع مراحل اداری و پیچیده خود را دارد و برای انجام این کار بهتر است از مرکز ارائه خدمات اداری پیشرو که از سابقه طولانی و درخشانی در این زمینه برخوردار است کمک بگیرید.

مدت زمان اخذ جواز تاسیس صنایع:

مدت زمانی که به طول می انجامد تا جواز تاسیس صنایع صادر شود ۲ هفته میباشد.

هزینه اخذ جواز تاسیس صنایع:

هزینه مورد نیاز برای اخذ جواز صنایع ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز صنایع:

به طور کلی جواز تاسیس صنایع به دو صورت حقیقی و همچنین حقوقی صادر میشود  که هر کدام  نیز مدارک خاص خود را نیاز دارند:

الف) مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس صنایع به صورت حقیقی: کپی شناسنامه و کارت ملی متعلق به متقاضی.

ب) مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس صنایع به صورت حقوقی: کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات شرکت.

نکات مهمی نیز در رابطه با اخذ جواز تاسیس صنایع وجود دارد:

1.  جواز تاسیس صنایع به صورت حقیقی و حقوقی تفاوتی با یکدیگر ندارند. تنها تفاوت آنها مربوط به وامی میباشد که شرکت ممکن است در آینده دریافت کند. اخذ جواز تاسیس صنایع به صورت حقوقی باعث میشود تا شرکت بتواند وام بالای ۱ میلیارد تومان دریافت نماید.

2.  مرکز ارائه خدمات اداری پیشرو این امکان را بعد از اخذ جواز صنایع فراهم کرده است تا معرفی نامه زمین را به شرکت ها و صنایع ارائه دهد.

3.  شرکت ها میتوانند برای دریافت وام از بانک ها برای افزایش تولید و گسترش کسب و کار، خدماتی را از مرکز ارائه خدمات اداری پیشرو دریافت نمایند.

4.  برای اینکه جواز تاسیس صنایع اخذ شود باید یک طرح توجیهی نیز تهیه و تنظیم شود. هزینه طرح توجیهی به صورت اضافه توسط این مرکز اخذ نخواهد شد. هزینه طرح در مبلغ کل قید شده در بالا لحاظ شده است.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :