اخذ کارت بازرگانی

هر شخص حقوقی و یا حقیقی برای اینکه کالایی را وارد و یا صادر کند باید ابتدا کارت بازرگانی را اخذ نماید. برای اخذ کارت بازرگانی باید از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اقدام شود ولی برای خلاص شدن از روند اداری این کار بهتر است از مرکز ارائه خدمات اداری پیشرو کمک بگیرید. مرکز ارائه خدمات اداری پیشرو به دلیل اینکه تا کنون تعداد زیادی کارت بازرگانی را اخذ نموده به همین دلیل میتواند در مدت زمان کوتاه تری این پروسه را طی نماید.

الف) برای اخذ کارت بازرگانی بصورت حقیقی شرایطی وجود دارد:

 •  سن فرد باید حداقل ۲۳ سال تمام باشد.
 •  شخصی که اقدام به اخذ کارت بازرگانی میکند باید از یک دفتر کار و ملک برخوردار باشد. (این ملک میتواند متعلق به خود فرد بوده و یا آن را اجاره کرده باشد).
 •  کارت پایان خدمت.
 •  مدرک تحصیلی فرد باید حداقل دیپلم باشد.
 •  داشتن یک حساب بانکی الزامیست.

ب) شرایط اخذ کارت بازرگانی بصورت حقوقی:

 • تمامی شروطی که برای اشخاص حقیقی نام برده شد باید برای مدیر عامل وجود داشته باشد.
 • فرد و یا افراد باید شرکت ثبت شده ای داشته باشند که در آن صادرات و واردات قید شده باشد. سرمایه شرکت نیز نباید از ۵۵۰۰۰۰۰ ریال کمتر باشد.
 • اگر دفتر شرکت اجاره ای میباشد باید در اجاره نامه این موضوع که محل اجاره جهت دفتر کار است قید شده باشد.
 • داشتن حساب بانکی.
 • شرکت باید دارای کد اقتصادی و همچنین پرونده مالیاتی باشد.

مدارم مورد نیاز بمنظور اخذ کارت بازرگانی بصورت حقیقی:

 •  کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت.
 •  یک قطعه عکس ۴*۶
 •  سند یا اجاره نامه.
 •  گواهی عدم سوء پیشینه.

مدارک مورد نیاز بمنظور اخذ کارت بازرگانی حقوقی:

 •  از کلیه مدارک شرکت که شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهی روزنامه و آگهی تغییرات میباشد باید کپی گرفته شود.
 •  کپی از شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت مدیر عامل.
 •  اجاره نامه ای که نام شرکت در آن قید شده باشد.
 •  یک قطعه عکس از مدیر عامل بصورت ۴*۶
 •  گواهی از عدم سوء پیشینه مدیر عامل.

مدت زمان مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی:

تفاوتی در مدت زمان اخذ کارت بازرگانی بصورت حقیقی و حقوقی نمیباشد و یک ماه به طول خواهد انجامید.

هزینه اخذ کارت بازرگانی بصورت حقیقی یا حقوقی:

به منظور اخذ کارت بازرگانی چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی معادل ۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :