افزایش سرمایه شرکت

پس از آنکه شرکتی ثبت شد ممکن است شرکا بر سر این موضوع به نتیجه برسند که نیاز به افزایش سرمایه در شرکت میباشد. شرکت ها معمولا زمانی که قصد دریافت تسهیلات از بانک را دارند نیاز به افزایش سرمایه پیدا میکنند. قانون تجارت مفادی دارد که طبق آن اگر مقدار سرمایه یک شرکت از نصف ضرر حاصل شده برای شرکت کمتر باشد، در اینصورت باید شرکت به صورت قانونی منحل شود. البته موضوع افزایش سرمایه ممکن است با ورود شرکای جدید نیز صورت گیرد. در بسیاری از شرکت ها افرادی تحت عنوان شریک و بمنظور کسب در آمد اقدام به سرمایه گذاری در شرکت میکنند که باید از طریق قانونی این سرمایه ثبت شود. افزایش سرمایه نیز در شرکت هایی که به روش های گوناگون ثبت شده اند متفاوت است. در شرکت هایی که بصورت مسئولیت محدود ثبت شده اند نیازی به واریز مبلغ به حساب شرکت نبوده ولی در مقابل در شرکت های مسئولیت محدود مبلغ افزایش سرمایه باید به حساب شرکت واریز شود. برای افزایش سرمایه در شرکت هایی که به روش های مختلف ثبت شده اند راهکارهای زیادی وجود دارد که اگر مایل به دریافت اطلاعاتی در این زمینه میباشید بهتر است با مرکز ارائه خدمات اداری پیشرو تماس حاصل کنید.

مدت زمان افزایش سرمایه شرکت:

انجام پروسه اداری افزایش سرمایه شرکت ۲۵ روز میباشد.

هزینه افزایش سرمایه شرکت:

هزینه انجام این کار ۵۸۰۰۰۰۰ ریال میباشد.

مدارک لازم بمنظور انجام افزایش سرمایه:

از تمامی مدارک ثبتی که مانند اساسنامه، اظهار نامه، آگهی تاسیس و آگهی روزنامه باید کپی تهیه شود.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :