ثبت اختراع

اختراعات زیادی هر روزه در کشور صورت میگیرد و برای اینکه فرد بتواند اختراع را به نام خود کند باید از خدمات ثبت اختراع اداره کل ثبت علائم و اختراعات استفاده کند. مرکز ارائه خدمات اداری پیشرو این امکان را در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید بدون مراجعه به سازمان نام برده بتوانید ثبت اختراع خود را انجام دهید. ثبت اختراع مزیت قانونی بسیار خوبی را ایجاد میکند تا اختراع فرد توسط اشخاص دیگری مورد سو استفاده قرار نگیرد و تمام امتیاز آن متعلق به مخترع باشد.

مدارکی که برای ثبت اختراع باید تحویل دهید:

  •  کپی شناسنامه و کارت ملی فردی که اختراع را انجام داده است.
  •  ارائه توضیحات مفصلی از اختراع و همچنین نقشه های آن بر روی کاغذ a4‌ که تعداد برگه ها نیز باید حداکثر ۴ صفحه باشد.

مدت زمان ثبت اختراع:

ثبت اختراع از زمان اقدام در حدود ۴۵ روز زمان نیاز دارد.

هزینه ثبت اختراع:

هزینه ثیت اختراع ۹۵۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :