ثبت شرکت مسئولیت محدود

اشخاصی که برای اولین بار قصد دارند تا فعالیتی را در زمینه های مختلف شروع کنند و میبایست شرکتی را ثبت کنند بهتر است از ثبت شرکت با مسئولیت محدود استفاده کنند. مزیت این نوع ثبت شرکت در این است که شرکا قادر خواهند بود تا تغییرات را بسیار راحت تر و با مسائل حقوقی بسیار ساده تر در اساسنامه شرکت انجام دهند و نیازی به انجام پروسه های زمان بر اداری نباشد. ثبت شرکت با مسئولیت محدود میتواند توسط ۲ یا تعداد بیشتری شریک انجام شود. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه تمایزی از لحاظ کارایی با شرکت هایی از جمله تعاونی و سهامی خاص وجود ندارد. قوانین فعلی ایجاب میکند تا سازمان ها و شرکت های مهندسین مشاور از روش سهامی خاص برای ثبت استفاده کنند. روند انجام ثبت شرکت با مسئولیت محدود به آسانی انجام نمیشود و بسیاری از صاحبان شرکت ها وجود دارند که هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه ندارند که در این مواقع پیشنهاد میشود تا از مرکز ارائه خدمات اداری پیشرو کمک گرفته شود که از کارشناسان خبره در این کار برخوردار است.

مدت زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

مدت زمان انجام پروسه ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک ماه میباشد.

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

در پروسه ثبت شرکت با مسئولیت محدود خدماتی همچون حق الثبت، حق الدرج، حق الوکاله، آگهی روزنامه انجام میشود که با احتساب دستمزد، ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه خواهد داشت.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی آنها بمنظور تطبیق.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :