رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی شرکت چیست؟

به فرآیند بررسی صلاحیت فنی و اجرایی یک شرکت پیمانکار یا مشاور و یا یک شرکت انفورماتیک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی  اصطلاحاً رتبه بندی می گویند.

رتبه بندی شرکت چقدر طول میکشد؟

بطور متوسط سه ماه

رتبه بندی شرکت چقدر هزینه دارد؟

برای اخذ پایه 5 که پایین ترین پایه است حدود سه میلیون و پانصد هزار تومان و برای پایه های بالاتر چون به بررسی نیاز دارد لطفاً با کارشناسان این مرکز تماس بگیرید.

توضیحات رتبه بندی شرکتها:

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری:

1- شرکت های پیمانکاری در 11شاخه مختلف رتبه بندی می شوند:ساختمان-آب-راه و ترابری-صنعت و معدن-نیرو-تاسیسات و تجهیزات-کاوش های زمینی-ارتباطات و فناوری اطلاعات-کشاورزی-مرمت آثار باستانی-نفت و گاز

2-شرکت های پیمانکاری از پایه 5 تا 1 رتبه بندی میشوند که پایه 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه می باشد.

3-برای پایه 5 ، شرط مهم داشتن حداقل 2 نفر مهندس واجد شرایط در هیئت مدیره شرکت است. هرکدام از مهندسین باید حداقل سه سال سابقه کارمستند به بیمه داشته باشند.

4- برای پایه بالاتر هم تعداد نیرو فنی و مهندسی ملاک است و هم مبالغ کل کار های انجام شده قبل.

برای توضیحات بیشتر در این خصوص لطفاً با کارشناسان این مرکزتماس بگیرید.

رتبه بندی شرکت های مشاور:

1- شرکت های مشاور از پایه 3 تا 1 رتبه بندی میشوند که 3 پایین ترین پایه و 1 بالاترین پایه می باشد.

2-برای اخذ پایه 3 مشاور بطور معمول حداقل 3 نفر مهندس واجد شرایط باید در هیئت مدیره شرکت باشند. یک مهندس با 7 سال سابقه ، یک مهندس با 5 سال سابقه و یک مهندس با 3 سال سابقه.

3-برای اخذ پایه های بالاتر از 3 چون تعداد مهندس و شرایط پرونده بسیار متنوع است لذا بهتر است اطلاعات شرکت خود را با کارشناسان ما در میان بگذارید تا در مورد خاص شرکت شما این موضوع را بررسی کنند.

4-تعداد رشته ها و زیر شاخه های شرکت های مشاور بسیار متنوع است لذا بهتر است در این خصوص با کارشناسان ما مشورت شود.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :